تاریخ انتشار: 1402/04/17 - 08:03

شروع پخش مجله تصویری اتم از شبکه یک سیما

برنامه‌ای ترکیبی برای مرور ایده «اتم» یا همان الگوها و تجربه‌های موفق ایرانیان که قرار است تا شروع فصل جدید پخش شود و فصل ۱۴۰۰ اتم را به فصل دوم برنامه در سال ۱۴۰۱ وصل کند.

مجله تصویری اتم که یکشنبه و سه شنبه هر هفته حوالی ساعت 19:30 با اجرای کاوه خداشناس بر روی آنتن شبکه یک سیما میرود، برنامه‌ای ترکیبی برای مرور ایده «اتم» یا همان الگوها و تجربه‌های موفق ایرانیان که قرار است تا شروع فصل جدید پخش شود و فصل ۱۴۰۰ اتم را به فصل دوم برنامه در سال ۱۴۰۱ وصل کند.

#بنیادنوآوریهای_اجتماعی‌

#اتم

#الگوهاوتجربههایموفق‌

#باشگاهالگوهاوتجربههای_موفق

#برنامهتلویزیونیاتم‌

#مسابقهتلویزیونیاتم

#منیکاتم_هستم

#اتمی_ها

#پیشرفت

#ایران_آینده

#حل_مساله‌

#خلاقیت

#مشارکت_مردم

#مجله_اتم