درباره ما

اتــــــم، برنامه‌ای تلویزیونی است که هدف آن شناسایی، معرفی، رشد و تکثیر الگوها و تجربه‌های موفق است.

اتــم چیست ؟
الگوها و تجربه‌‌های موفق افراد و گروه‌هایی هستند که موفق به حل مسئله یا مشکلی در خانه، محله، محل کار، شهر یا حتی کشور، به صورتی خلاقانه و نوآورانه در زمینه‌ها و موضوعات ذیل شده اند .

- سلامت

- تفریح و نشاط

- آموزش

- محیط زیست

- مطالبات اجتماعی

- خدمات شهری

- ورزش

- کسب وکار

- سبک زندگی

- خیریه

- گردشگری

چند نمونه از الگوهای موفق مردمی :

آقای خدابخشیان، معلمی کرمانی است که یک پرونده قضایی که سال‌هاست بی نتیجه مانده و افراد زیادی از معلمان استان کرمان درگیر آن هستند را از طریق تشکیل کمپینی به نتیجه رسانده است و حقوق آنها را احیا کرده است.

محیط‌بانی به نام احمد بحری که برای حل مشکلات محیط بانان و کمک به مناطق حفاظت شده برای نگهداری گونه‌های نادر، ایده‌ای با عنوان نذر طبیعت را دنبال کرده و هم‌اکنون توانسته است بدون حمایت دولتی، بخشی از مشکلات عرصه فعالیت خود را حل کند.

خانم حمداوی از اهالی شیراز که با شیوه‌ای جذاب و خلاقانه، زباله‌ها و پسماند خانگی خود را به کمترین حد ممکن رسانده و این الگوی موفق قابلیت تکثیر در تمام کشور را دارد.

همگی این موارد یک ایده یا الگو و تجربه موفق
یــا بــه تعبیـر دیگر، یک اتـــم هستـنـد.

هدف از ساخت برنامه اتم چیست؟

هدف برنامـــه اتم این است که افراد و گروه‌های ناشناخته‌ای که با دغدغه و جدیت برای حل یک مسئله یا مشکل و ایجاد پیشرفت در نقطه‌ای از ایران عزیز تلاش می‌کنند را شناسایی کند و ضمن تقدیر از آنان، زمینه رشد و تکثیر الگوها و تجربه‌های موفقشان را در سایر نقاط کشور فراهم آورد.

در واقع اتم یک برنامه استعدادیابی نیست، چون حل مسائل و مشکلات محله، شهر، کشور و بهبود شرایط و روش‌ها و نگاه نو به موضوعات مختلف، بیش از استعداد، نیازمند دغدغه و پشتکار و تلاش افراد و گروه‌هایی است که صاحب الگوها و تجربه های موفق یا همان اتـــم هستند.

زمان بندی اجرایی فصل اول اتم چگونه است؟

زمان

عنوان طرح

یکم مرداد

پـخش فـراخـوان بـرنـامه در شبـکه های استانی و ملی تا بیـسـتـم شـهـریـور مـاه

بیستم شهرویر

دریافت پیامک از سوی الــگــوهـــا بــــــا هـــدف شنــاســایــی الگــوهای موفق در 31 استان کشور

یکم مهر

انتخاب 10 اتم برتر هر استان از میان الگوهای شرکت کننده در فراخوان تــوســط هـیـئـــت ارزیـابی

مهر و آبان

ساخت 310 ویدئوی مستند از الگوی برتر شناسایی شده در تمام اســتــــان ‌هـــــای ایـــران

آذر ماه

پخش ویدئوهای مستند اتم‌ها در شبکه های استانی در طول ده شب متوالی

( پخش پیش برنامه اصلی اتم از شبکه ملی همزمان بـا پخش مستنــد الگوهــا از شبکـه‌هــای استانی)

آذر ماه

دعوت از اتم‌های برتر هر استان بـــــرای حضــور در بـــــرنـامه اصــلـــی

دی ماه

پخش برنامه اصلی و انتخاب سه اتم بــرتــر ایــران

بهمن ماه

برگزاری اختتامیه فصل اول برنامه اتم با معرفی و تـجـلیـل  از بــرگزیدگان

جوایز اتم های برگزیده در انتهای هر مرحله چیست؟

مرحله استانی «صد میلیون ریال» به 31 نفر برگزیده مرحله استانی از آراء مردمی تقدیم میگردد.

مرحله کشوری «یک میلیارد ریال» به 3 نفر برگزیده مرحله کشوری بـه تفکیک از آراء مردمی، هیئت داوران و تیم تولید برنامه تقدیم می گردد .

فرم اجرایی برنامه اتم به چه ترتیب می باشد؟

برنامه مرحله استانی

برنامه استانی یک آیتم 12 دقیقه‌ای است که در طول ده شب متوالی در شبکه‌های استانی با دو تا چهار بار بازپخش طراحی و پخش خواهد شدو الگوهای مربوط به استان تهران در شبکه سراسری پخش خواهد شد. این برنامه شامل تیزر معرفی اتم، ویدئوی یکی از ده برگزیده استانی و تیزر مربوط به درخواست رای مردمی و کد شرکت کننده‌ها می باشد.

پس از این ده شب، در برنامه‌ای که به صورت هم‌زمان از شبکه‌ سراســری و استانی پخش خواهد شد معرفی اتم‌های برتر 31 استان در سال 99 انجام خواهد شد.

برنامه شبکه سراسری

پس از این مرجله برنامه ملی با حضور 31 برگزیده استانی در استودیوی اصلی برنامه ضبط شده و در سه بخش برای بررسی سه شاخص اصلی اتم یعنی خلاقیت، حل مساله و مشارکت مردمی طراحی و اجرا خواهد شد.

برای بخش خلاقیت، یک کمپ با حضور همگی شرکت‌کنندگان خواهیم داشت که در این کمپ، افراد در 6 گروه به رقابت پرداخته و وارد چالش حل مساله در یک بازه زمانی کوتاه خواهند شد. در روند همین چالش، تماشاگر با شخصیت هر یک از اتم‌های برگزیده استانی با جزییات بیشتر آشنا می‌شود.

در همین فضــــای کمپ نیز ایـــــده و تجربه موفــق هـــر یک از 31 برگزیده استانــــی را در جمع دیگر شرکت کنندگان خواهیم دید و در نهایت نظرات هر یک از افراد را در قالب گفتگو با دوربین و رای‌گیری نسبت به دیگر الگوها خواهیم شنید.

برای بخش حل مساله، یک میز گفتگو طراحی شده است تا با حضور چهار منتور و یا راهبر که هر یک در زمینه‌های مختلف مشهور و حرفه‌ای هستند، شاهد گفتگوی میان اتم برگزیده استان با منتورها باشیم. در این بخش، مجری اصلی برنامه، گفتگو را اداره خواهد کرد و چالش میان راهبران و اتم استانی را مدیریت خواهد کرد.

بخش خلاقیت

برای بخش خلاقیت، یک کمپ با حضور همگی شرکت‌کنندگان خواهیم داشت که در این کمپ، افراد در 6 گروه به رقابت پرداخته و وارد چالش حل مساله در یک بازه زمانی کوتاه خواهند شد. در روند همین چالش، تماشاگر با شخصیت هر یک از اتم‌های برگزیده استانی با جزییات بیشتر آشنا می‌شود.

در همین فضــــای کمپ نیز ایـــــده و تجربه موفــق هـــر یک از 31 برگزیده استانــــی را در جمع دیگر شرکت-کنندگان خواهیم دید و در نهایت نظرات هر یک از افراد را در قالب گفتگو با دوربین و رای‌گیری نسبت به دیگر الگوها خواهیم شنید.

بخش حل مسئله

برای بخش حل مساله، یک میز گفتگو طراحی شده است تا با حضور چهار منتور و یا راهبر که هر یک در زمینه‌های مختلف مشهور و حرفه‌ای هستند، شاهد گفتگوی میان اتم برگزیده استان با منتورها باشیم. در این بخش، مجری اصلی برنامه، گفتگو را اداره خواهد کرد و چالش میان راهبران و اتم استانی را مدیریت خواهد کرد.

بخش مشارکت مردمی

بخش سوم نیز به مشارکت مردمی و جلب همکاری آن‌ها در روند پیشبرد اهداف الگوها و تجربه های موفق اختصاص خواهد یافت. در این قسمت ما با حضور مجازی یا حقیقی ده تا سی نفر از فعالان در عرصه‌های مختلف از آموزش و سلامت تا گردشگری و محیط زیست و خبرنگاران در فضایی شبیه به نشست خبری به ارزیابی این بخش از فعالیت اتم‌ها پرداخته خواهد شد.

نکته قابل توجه در تمام سه مرحله برنامه اصلی، حضور مجازی یا حقیقی تماشاگران است که با در نظر داشتن فاکتورهای اصلی برنامه اعم از خلاقیت، حل مسئله و مردمی بودن با دیدن فیلم مستند الگو، فیلم مربوط به کمپ، گفتگوی الگو با منتورها و خبرنگاران می توانند به الگو امتیاز دهند و این امتیازات در تمام طول برنامه در مونیتورهایی با نمودارها و رنگ های مشخص قابل مشاهده می باشد. مجری برنامه نیز با توجه به امتیاز الگو و رنگ غالب بر دکور در مراحل مختلف، الگو را به چالش خواهد کشید.

اختتامیه فصل اول برنامه

در نهایت در یک برنامه اختتامیه که در صورت رفع مشکل کرونا با حضور 310 برگزیده استانی که 31 نفر آنها شرکت‌کنندگان برنامه اصلی هستند برگزار خواهد شد، 3 اتم برتر سال 99 معرفی خواهند شد و هر یک مبلغ صـــد میلیون تومان جایزه نقدی برای ایجاد رشد و توسعه ایده‌ای که داشته‌اند جایزه دریافت خواهند کرد.

فراخوان فصل دوم برنامه

پس از اتمام فصل اول به شرط مدد و یاری خداوند متعال، فراخوان فصل دوم اتم در سال 1400 به همراه ایده های جدید و گسترده تر شدن ابعاد برنامه با همکاری معاونت سیمای استان ها پخش خواهد شد.